Saturday, December 31, 2011

Kumpulan Autotext dan Broadcast Tahun Baru 2012 Happy New Year!

  ☀ ☀̤̣̈̇ "☀̤̣̈̇" ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
╭╮☆╭╧╮. ╭╧╮. ╭╧╮.. ╭╧╮╭╮☆〞
 ║║ ║║ ║║. ║║.  ╘∞╛ ╘∞╛ ╘∞╛ ╘∞╛ ※•◦˚°◦•※☃☃※•◦˚°◦•※☃☃※•◦˚°◦•  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ Ԋαρρϒ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́.  ː̗̀♥ː̖́ πεω ː̗̀♥ː̖́. . ː̗̀♥ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́Ƴεαгѕ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́. ː̗̀♥ː̖́.  ː̗̀♥ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ 212 ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀♥ː̖́  ☃※•◦˚°◦•※☃☃※•◦˚°◦•※☃ 

New year is nothing without something new. So make something new in this new year starting from our hearts. Let's throw all the bad things happened in this year and create good things.

2012 = another 12 months, 52 weeks, 365 days, 8,760 hours, 525,600 minutes 3,153,600 seconds of struggle, growth, progress & experience. Happy New Year 2012!!! <=-P
====================================================================

Its 1 days to let go 2011, :)Thanks to those who hated me,they made me a stronger person. :)Thanks to those who loved me,they made my heart bigger. :)Thanks to those who were worried about me,they let me know that they actually cared. :)Thanks to those who left me,they made me realize that nothing lasts forever. :)Thanks to those who entered my life,they made me who I'm today. Just want to THANK YOU for being there in my life whatever I might have meant to you. I want to be The 1st to wish you.   ┊. <3 ┊ <3 ┊ ┊. ┊ ┊   . ┊   . ┊ ┊ ┊  ┊   ┊  ┊. ┊ ┊ . .   ┊ ┊ ┊  ┊ ┊  ┊ <3<3 <3 ┊ (*) ‎ ┊  ..<3({}) ┊ ┊ ┊  ┊ ┊  . ┊   ┊ ┊ ┊  ┊   ┊  ┊. ┊ ┊ <3<3 <3 ┊ (*) ‎ ┊  ..<3. Happy Prosperous New Year 2012 ┊ <3<3 <3 ┊ (*) ‎ ┊  ..<3.O:)бöϑ:※:ϐłêšš:※:ƳöůO:)

==================================================================== 

Renungan di Akhir Tahun Jangan menunggu bahagia, baru tersenyum. Tapi tersenyumlah, maka kamu kian bahagia Jangan menunggu kaya, baru mau beramal. Tapi beramal lah, maka kamu semakin kaya Jangan menunggu termotivasi, baru bergerak. Tapi bergeraklah, maka kamu akan termotivasi Jangan menunggu dipedulikan orang baru anda peduli, Tapi pedulilah dengan orang lain! maka anda pasti akan dipedulikan... Jangan menunggu orang memahami kamu, baru kita memahami dia. Tapi pahamilah orang itu, maka orang itu paham dengan kamu Jangan menunggu terinspirasi, baru menulis. Tapi menulislah, maka inspirasi akan hadir dalam tulisanmu Jangan menunggu proyek, baru bekerja. Tapi berkerjalah, maka proyek akan menunggumu Jangan menunggu dicintai, baru mencintai. Tapi belajarlah mencintai, maka anda akan dicintai Jangan menunggu banyak uang, baru hidup tenang. Tapi hiduplah dengan tenang, maka bukan hanya sekadar uang yang datang, tapi damai sejahtera. Jangan menunggu contoh, baru bergerak mengikuti. Tapi bergeraklah, maka kamu akan menjadi contoh yang diikuti Jangan menunggu sukses, baru bersyukur. Tapi bersyukurlah, maka bertambah kesuksesanmu Jangan menunggu bisa, baru melakukan. Tapi lakukanlah! Kamu pasti bisa! Para Pecundang selalu menunggu Bukti dan Para Pemenang Selalu Menjadi Bukti Seribu kata akan dikalahkan Satu Aksi Nyata!

Selamat Tahun Baru 2012!

====================================================================

Doa tutup Tahun. Ya Ƭυhɑπ, yang kuinginkan untuk tahun depan adalah rekening bank yang gendut dan tubuh yang kurus... ku mohon kabulkan doaku dan jangan sampai tertukar seperti tahun yg lalu yaaa.... º°˚˚°:'(°˚˚°º . ,-)))))), q" ) ( ^_^) _.>("!")._
♡☀Å♏έN☀♡

┈-┈┉ ┓ 
.┆Happy┏┉-┈┈┓
└-┈┈┈┈♈̷̴ New┏┉┈-┈-┈┓
└┈┈┈♈̷̴.┆
└┈┈-┈┈♈̷̴
Wish U and Family all the best

====================================================================

Berhubung tahun baru tinggal 1 hari lagi.maka
Kukirimi parcel niiii
Isinya 1 toples doa,1btl rasa sayang,1 ikat senyuman,1 ltr kebahagiaan,1 ikat harapan,1 kranjang kesuksesan...=)) =)) =))

Ħάppў ĦöƖϊϑάў ... <=-P and.... ː☀̤̣̈̇ː*...**...**...**...*ː☀̤̣̈̇ː  ★  ┊ <3    ┊  (*) ┊  (*) ┊★ ┊  ┊ ☆  ☆ ┊  ┊ ┏┉┄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┉┓ 
┆H̲̣α̇̇ρρÿ̲N̤̈ε̲ωϔε̲αя

==================================================================== Its the

Last Day of 2011, :)Thanks to those who loved me,they made my heart bigger :)Thanks to those who were worried about me,they let me know that they actually cared :)Thanks to those who support me,they made me realize that my life would be different without them :)Thanks to those who entered my life,they made me who I am today ({}) Just want to Thank you for being there in my life whatever I might have meant to you, friend.({}) To all my relatives,client,friend and family... I wishing you ... (*)*FM**BI*(*)<3(*)<3(*)<3(*)<3(*)*BI**FM*(*) .•°´¨HaPpY NeW YeAr¨`°•.¸ (*)*FM**BI*(*)<3(*)<3(*)<3(*)<3(*)*BI**FM*(*) • ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́. toast ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ • *beer* *beer* ;;)/ \<=-P < >‎​‎​​​*◦°˚˚˚°◦GO:)D<3BLΕ§§<3U _/ \_ _/ \_ 

====================================================================

Last time in 2011 to say morning (^_^)Tawä=D (TT)Tangis:'( ('.:.')Maräh>:O
(' : ')BòsanX_X
(v.v)Sédih:(
(^o^)Senäng<=-P ('.?')Bingung:/ (-.-)Lelah3-| Apäpun yg km rasäkan häri ini.. Tuhän sèlälu bérsämàmü.. S̤̥̈̊є̲̣̥ Lά̲̣̣̣̥м̣̣̥̇̊ά̲̣̣̣̥τ̣̣̥pά̲̣̣̣̥gi *•.★.·**•.Have anice day.·*☆.·**• Welcome 2012.... Happy New Year Every Body :) May 2012 be the Year You Achieve Wonderful Things in God's Guidance and Strength. Happy Prosperous New Year to you and loved ones.

====================================================================

Good friends are hard to find, harder to leave, and impossible to forget. With this thought, I wish you all my dear friends the "Happiest Holidays" and May the dawning of this New Year, fill your heart with new hopes, open up "New Horizons" and bring for you promises of brighter tomorrows. May you have a great New Year 2012..........

==================================================================== 

Ǻ̀L£0O0Oº°˚˚°ºoW.... ‎​(>"'<) ( ' ; ' ) (_)(_) ​‎​‎​ƿεямΐƾΐ .... (>"'<) ( ' ;') (_)(") ​‎​мά̲̣ǚ ϑǚℓǚά̲̣и yach ,,,, (>"'<) ('; ' ) (")(_) ά̲̣ƭǚƭ ϐƾơƙ  ϐιαςκϐεяяγ™ ℓεмơƭ (>"'<) ςǚмά̲̣ ​‎​мά̲̣ǚ ϐεяϐά̲̣ƍΐ ( ' ; ' ) ​‎ ƙ ε ϐ ά̲̣ ђ ά̲̣ ƍ ΐ ά̲̣ ά̲̣ и ƾebelum (_)(_) ƭά̲̣ђǚи ϐά̲̣яǚ 2012 Ђά̲̣яΐ berganti,,,, ϐǚℓά̲̣и berganti,,,, Ƭά̲̣ђǚи pun berganti,,,, Ƭά̲̣ђǚи ϐά̲̣яǚ harapan baru,,,, Ƭetap semangat,,,, ​‎​ Мasa lalu adalah kenangan,,,, Ђά̲̣яΐ ini adalah goresan,,, Ђά̲̣яΐ esok adalah harapan,,,, ƾelamat tinggal kenangan,,,, ƾεℓά̲̣мά̲̣ƭ ϑά̲̣ƭά̲̣иƍ ђά̲̣яά̲̣ƿά̲̣и . •ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́• Duuuuaaarrrrr \ •ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́• •ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́• \ \ •ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́• \ / \ / ‎​‎​‎​​​​​•ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́• •ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́• Duuuuaaarrrrr Duuaaarrrr..•ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́• •ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́•<=-P. Duuuuaaarrrrr \ •ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́• •ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́• \ \ •ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́• \ / \ / ‎​‎​‎​​​​​•ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́••ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ Duuuuaaarrrrr Duuuuaaarrrrr •ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́• \ •ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́• •ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́• \ \ •ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖. Duar Der Dooorr ... !!! ☀☀ .(y) ´=D .¸.;)´:D ..('•.¸( '•. ¸* ¸.•'´)¸.•'´).. «´¨.¸.DDUüAAAAAARRRR ¸.´¨» ..(¸. •'´(¸.•'´ * '•.¸)'•.¸ ).. :D ´;) .¸.:* ´;).¸.(y) ´ `;).¸.:D!B) :p ‎ ...‎ ​‎¸.(y) ´=D .¸.;)´:D ..('•.¸( '•. ¸* ¸.•'´)¸.•'´).. «´¨.¸.DDUüAAAAAARRRR ¸.´¨» ..(¸. •'´(¸.•'´ * '•.¸)'•.¸ ).. :D ´;) .¸.:* ´;).¸.(y) ´ `;).¸.:D. ...‎​‎​ ´=D .¸.;)´:D Wishing u SUNLIGHT in u’r heart SUCCESS in u’r path ANSWERS to u’r prayers.. HAPPINESS in u’r life.. SMILE in u’r face.. Hά̲̣ƿƿƴ иεw ƴεά̲̣я 2012 Tomorrow will be better.... <3 ‎​‎​​(*).·.◦†нªηк's ◦ :) for being my ₣®iέηð̀́§ ^^  ({}) °◦♥Ǥoϑ ϐlЄss ўoύ♥◦°({}) .

====================================================================

I know it's a bit early, But incase I Forget or Don't Have Time or Don't Make it or Get Hold of You. I'm Just Taking this Opportunity to Thank Everyone, I mean EVERYONE, Who Made 2011 a Fabulous Year.... Hoping 2012 Will Be Even Better..... I Wish You and Your Loved Ones Prosperity, Good Health, Wealth, Happiness, Greener Pastures, Abundant Blessings.... And. Oh!!! ª Wonderful Festive Season. May 2012 be The Year You Achieve Wonderful Things in God's Guidance and Strength...... Have a great year, walk with
Jesus in 2012. Be blessed!! Amin. 

==================================================================== 

清水流 小鱼游 忘掉2011忧和愁 微风吹 雨丝飞 迎接2011笑微微 朋友心 如我心 祝您2012最开心 天有情 地有情 祝您天天有好心情! 祝你元旦快乐! 

====================================================================

Kita hidup butuh sahabat, teman & kel untuk hari ini, esok dan selamanya...:) Terimakasih karna sudah masuk dalam kehidupan ku dan menjadi sahabat,teman & keluarga ku di th ini dan sebelumnya....({}) <3<3 ωε tɑkε fεω sεcọ̥nds tọ̥ hurt Sọ̥meọ̥nε, But Sọ̥mεtɪmεs ωε tɑkε γεɑrs tọ̥ sɑγ SORRY, Sọ̥ bεfọ̥re thɪs γεɑr εnds I'm sεndɪng thɪs mεssɑge tọ̥ εvεrγọ̥ne ɪf ɪ've Ever Hurt You Knoωɪngly Or Unknoωɪngly  I'm so sorry ,,, Ŝaya (._. ) m¡nŧα  ≥ maap ya ☁ίί☁ ...... Semoga th 2012,menjadi th yg lebih baik dr th2 sebelumnya dn menjadi tahun terbaik buat semuanya...O:) amien.... 

====================================================================

Sekali peristiwa... adalah cahaya yang meredup diujung senja satu diam tanpa suara,dua merenung dalam duka Untuk apa ? Kita semua memiliki masa lalu dimasa saat itu belum ada cinta,sedikit bujuk rayu dan nafsu Tapi kita bisa bebas tertawa tanpa beban lalu menangis bersama hujan Beriringan menyusur jalan kota tanpa tujuan,melangkahkan kaki saat kelelawar pulang ke peraduan Itulah kenangan kita di masa lalu. Hanya terkadang semuanya ada dibenak dan tidak pernah terucap nyata Karena apalah gunanya ? Toh sejarah sekarang tidak lagi menjadi nilai tambah disekolah... Dan masa lalu... sudah terselip rapi dalam catatan usang di rak buku yg berdebu Lalu kenangan...dimana ia tertinggal ? Tersisih di pojok kolong tempat tidur bersama majalah tua,kotak mainan anak terselip diantara ransel tua,tenda bolong,kantung tidur robek,dan sepatu perjalanan yg teronggok lapuk tanpa suara Adakah rindu disana ? Sekarang kita tak lagi kenal dengan dunia karena saat ini kita tidak lagi punya nafas untuk bercerita karena yang kita puja saat ini adalah tumpukan kertas merah sukarno-hatta, bukan lagi lembayung merah senja yang pernah kita kagumi dari puncak Mandalawangi karena yang kita harapkan saat ini adalah melesatnya karir dan jabatan, bukan lagi sapaan lembut embun pagi saat kita melempar kail di tepi Bengawan walau untuk mencapai itu semua... seringkali harus mengingkari nurani, menyingkirkan teman sepermainan, menginjak sesama yang kita anggap sebagai bawahan, atau mengalahkan kepentingan orang terdekat demi perintsah atasan Dunia terus berubah... Waktu pun akan terus berjalan dan mereka tak pernah menunggu siapapun yang terlambat beli tiket kereta perubahan Lalu semua hal yang telah kita lakoni jadi tanpa arti bila waktu telah berlalu melampaui... pada hidup dan Pembawa Kehidupan toh pada akhirnya semua pencapaian hanya sebuah kefanaan MAKA DISITULAH AKAN KAU TEMUKAN HARTA KARUN KEBAHAGIAAN..... (Selamat Menyongsong Awal Baru di tahun Baru 2012) ====================================================================

Telah kita lewati,sepanjang tahun penuh berkah jejak peristiwa adalah pujian dan ujian untuk bersyukur dan bersabar adalah anugerah:untuk bahagia dan tabah. Fajar di langit timur membawa sebekal cahaya mengetuk pintu rumah,angin berhembus mengajak bunga-bunga berdoa burung-burung riang sembahyang di pepohonan. Mentari melangkah di pelataran senyummu bebas sumringah,cahaya membekas di wajahmu wajahmu merekat di wajahku.Mendekap tuntas sebuah jalan setapak meretas semesta. (Hari terakhir di 2011.Semoga bergantinya tahun,Semakin mendewasakan kita,karena walau bagaimana pun hidup itu teramat indah untuk dilalui.Selamat tahun baru 2012)

====================================================================
˚•Ħ◦ː̗̀҉̤̣̈̇ː̖́Ǟ˚◦•¸þ•ː̗̀҉̤̣̈̇ː̖́•Ƥ˚˚Ƴ*  ˚˛•˚Ɲ*˛˘◦*˚˛Ԑ*˚˛•˚*˛˘◦Ɯ*˚ •˛◦Ɣ◦˛˚Ԑ˚°•*Ǟ*˚Ʀ◦˚•˛°˚*˚˚•˛˚◦˛˙˚°•˛◦ː̗̀҉̤̣̈̇ː̖́˛◦˛˚°˚•ː̗̀҉̤̣̈̇ː̖́°◦*°ː̗̀҉̤̣̈̇ː̖́˛2°*˛˚0˚˛◦°1 •˛1˚ ː̗̀҉̤̣̈̇ː̖́  ː̗̀҉̤̣̈̇ː̖́ ٭˚•ː̗̀҉̤̣̈̇ː̖́ ˚°•˛◦ː̗̀҉̤̣̈̇ː̖́ ◦˛•° •┊*•。* 。┊˚•˚°┊˚ *˚˚ 。* 。˚˚◦ •˚°˚*˚˚*•。* 。 .˛◦˛◦˛˚◦ ╱◥◣ ¦ *ID*◦˛◦°◦*•˚˚◦•˚ .◦*•˚•││◥███◣ ╱◥███◣__┆˛◦˚• .˛◦˛◦˚◦╱◥◣ ◥████◣ ∩∩║˛◦ .◦*•˚˚◦•˚│╱◥█◣║∩ ∩ ║◥██◣◦˛ .°•°˚◦•││∩│∩ ∩║◥█∩ ∩█◣  .◦˛ ◦║田│║║  ══╣

====================================================================

. . ⌣̊┈̥-̶̯͡♈̷̴✽̶H♥̨ƤƤƳ.  .  ♈̷̴ Ωεω ♈̷̴.  .  ƳƹαԄS ⌣̊┈̥-̶̯͡♈̷̴✽̶  . .      . ː̗̀ː̖́ː̗̀ː̖́ː̗̀ː̖́ː̗̀ː̖́ .      . ▁▂▃▄▅▆▇█▉②①①██▇▆▅▄▃▂▁ •.      . ː̗̀ː̖́ː̗̀ː̖́ː̗̀ː̖́ː̗̀ː̖́ .      .┊┊°˚˚°.☆°˚┊┊˚°★.°˚˚°┊┊ . ┊┊°˚˚°.☆°˚┊┊˚°★.°˚˚°┊┊ .┊┊°˚˚°.☆°˚┊┊˚°★.°˚˚°┊┊ . ┊┊°˚˚°.☆°˚┊┊˚°★.°˚˚° . . ⌣̊┈̥-̶̯͡♈̷̴✽̶ƁεԅԅƴǃΩϑο.  .  ƢΏƊ.  .  Διι ℳεмϐεԄs ♈̷̴.  . ┊ ┊ ┊  ┊ ┊  ┊ <3<3 <3 ┊ (*) ‎ ┊  ..<3({}) ┊ ┊ ┊  ┊ ┊  . ┊   ┊ ┊ ┊  ┊   ┊  ┊. ┊ ┊ <3<3 <3 ┊ (*) ‎ ┊  ..<3. Happy Prosperous New Year 2012 ┊ <3<3 <3 ┊ (*) ‎({}) O:)ǤǑĐ<3ƁĹ€ŠŠ:)ЎÖu<3all the wayO:)({})

==================================================================== 

ƾemogα di Ƭâ♓ϋΩ 2012 ini tercapai ∫Σмůª keinginan, tujuan, ϑαn cita-cita kita, makin sukses, makin melayani, kurangin dosa, banyakin amal ϑαn jauh ðařį masalah ː̗̀ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ Нαρρч Nзώ Yз∂r 2012 ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ːː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́ ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́. ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́ ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́. (2012) ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́. 2012 ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́ ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́. O:) ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́ ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́ ‎​ː̗̀ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ <=-P ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ <=-Pː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́ ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́. <=-P :D ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́:p ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́. <=-P ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́. (*) ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́. \=D/ (*) ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́ ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́ ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́(*) O:) <=-P ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́ ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́ ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́ ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́ ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́ ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́ ː̗ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː ː̗̀ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̖́ S̤̈εlǻм̣̇ǻτ̣ Ƭâ♓ϋΩ ßâяϋ 2012 ː̗̀ː̗̀☀̈ː̖́ː 

==================================================================== 

(;;) \_ / \_ '‎ϐέrћubung taћΰπ ϐaru ♍ãka Ƙΰƙirimi parcέl  ΰŁƙ♍ΰ Πiћ Isiπya 1 toples doa,O:) 1 botol rasa sayang, 1ikat sέπƳ‎umaπ,:) 1liter ƙέϐahagiaaπ, 1 ikat harapaπ, 1keranjang ƙέsuƙsέsaπ...=)) =)) Nah gunakan baik" sέla♍ã  Łћπ Чα"̮.. .. Sudah lΰπǟs Чα"̮.. jangaπ ϑiŁagih lagi........ .'"‎=))"'' <<3> ♥♡ ♥哈哈♥♡♥
‎​♧♧°˚˚˚°♧♧♧°˚˚˚°♧♧
★☆┊┊☆★
♓åpp♈ Nέw ♈έăя★☆┊┊☆★ ★☆┊┊☆★
☆°˚˚°★┊┊(*) (*)┊┊★°˚˚°☆
(*)ĤãƤpƴ Ɲe̲̅ ¥e̲̅åƦ (*)
┊┊°˚˚°.☆°˚┊┊˚°★.°˚˚°┊┊
┊┊ ☆°˚˚°2012°˚˚°☆ ┊┊
ː̗̀ː̖́. ┊┊★°˚˚°★┊┊ ː̗̀

====================================================================

Its the last day of 2011,

:)Thanks to those who hated me,they made me a stronger person.
:)Thanks to those who loved me,they made my heart bigger.
:)Thanks to those who were worried about me,they let me know that they actually cared.
:)Thanks to those who left me,they made me realize that nothing lasts forever.
:)Thanks to those who entered my life,they made me who I'm today.

Just want to THANK YOU for being there in my life whatever I might have meant to you.

Happy Prosperous New Year 2012!
:* Ǧ☺ϑ ßlεšŠ Âll °:*

====================================================================

Dear friends, business colleagues and families.

Thank you for being with me for 2011. ‎​I WISH and PRAY SINCERELY in this New Year God graces You...
12 Month of Happiness,
52 Weeks of Fun,
365 Days Success,
8760 Hours Good Health,
52600 Minutes Good Luck,
3153600 Seconds of Joy...

May this "New year 2012" bring many opportunities your way, to explore every joy of life and may your resolutions for the days ahead stay firm, turning all your dreams into reality and all your efforts into great achievements...

====================================================================

(*)°˚˚Happy New Year˚˚°(*).
01 January 2012
ː̗̀<3ː̖́ ː̗̀♥ː̖́ ː̗̀<3ː̖́
┊ ┊ ┊
 °˚˚°  °˚˚°
*;;*;;*;;* *;;*;;*;;*
┊. °˚˚° .┊
F o r <3 Y o u
.┊. °˚˚° .┊
Wish U have.<3 <3prosperous
.┊. °˚˚° .┊.
 happy-success-healthy 
.┊. °˚˚° .┊.
*;;*;;*;;*
*;;*;;*;;*
♡̷̬̩̃̊ always  & always ♡̷̬̩̃̊


 ┊ 
 ┊   ┊ 
°˚˚°. A n d. °˚˚°
°˚˚°.°˚˚°.°˚˚°
°˚˚°.°˚˚°
°˚˚°
°˚˚° Allah SWT BleSs U °˚˚°
for this new coming year
°˚˚°.°˚˚°.°˚˚°
°˚˚°.°˚˚°
°˚˚°.

====================================================================

Doa dari saya utk anda & keluarga di tahun baru 2012 yg akan datang : "jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." (Filipi 4:8). Sumber kedamaian & kasih karunia TUHAN akan dianugerahkan kpd anda & keluarga, amin.

*...**...**...**...*ː☀̤̣̈̇ː
 ★  ┊ <3   
┊  (*) ┊  (*) ┊★
┊  ┊ ☆  ☆ ┊  ┊
┏┉┄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┉┓ 
┆H̲̣α̇̇ρρÿ̲N̤̈ε̲ωϔε̲αя 
└┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈⌣̊┈̥-̶̯͡♈̷̴✽̶ <3
┏┉┄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┉┓ (*)
┆Ǧ̩ọƌ̲̣ß̍Ŀε̲̣ƨ̣̇ƨ̣̇ϔọυ̲̣ ({}) ☆ 
└┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ ┈⌣̊┈̥-̶̯͡♈̷̴✽̶ 

====================================================================

♥ ♥
♥ ♥
♥ ♥
♥ ♥
♥ ♥ ♥ ♥
♥ ♥ ♥ ♥
♥ ♥♥ ♥
♥ ♥ ♥. Happy new year ♥
♥ ♥
♥. ♥
♥. Wish u have ♥
♥ a nice year ♥
♥ 2012 ♥
♥ ♥
♥ ♥
♥ ♥


====================================================================

:) O:) O:)Happy New Year...:)<=-P
‎​*IT**IT**IT**IT**IT**IT**IT**IT**IT**IT**IT**IT**IT**IT*
*ID**ID**ID**ID**ID**ID**ID**ID**ID**ID**ID**ID**ID**ID*
*...**CH**CH**CH**...**CH**CH**CH**...**CH**...**CH**...**...*
*...**...**...**CH**...**CH**...**CH**...**CH**...**CH**...**...*
*...**CH**CH**CH**...**CH**...**CH**...**CH**...**CH**...**...*
*...**CH**...**...**...**CH**...**CH**...**CH**...**CH**...**...*
*...**CH**CH**CH**...**CH**CH**CH**...**CH**...**CH**...**...*
*...**...**...**...**...**...**...**...**...**...**...**...**...**...*
*ID**ID**ID**ID**ID**ID**ID**ID**ID**ID**ID**ID**ID**ID*
*IT**IT**IT**IT**IT**IT**IT**IT**IT**IT**IT**IT**IT**IT*

====================================================================

Мasa Lalu adalah Kenangan,,,,
Ђά̲̣яΐ Ini adalah Goresan,,,
Ђά̲̣яΐ Esok adalah Harapan,,,,

ƾelamat Tinggal Kenangan,,,,
ƾεℓά̲̣мά̲̣ƭ ϑά̲̣ƭά̲̣иƍ ђά̲̣яά̲̣ƿά̲̣и....

•ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́• Duuuuaaarrrrr
\ •ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́• •ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́•
\
\ •ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́•
\ /
\ /
‎​‎​‎​​​​​•ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́•
•ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́•
Duuuuaaarrrrr
Duuaaarrrr..•ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́•

•ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́•<=-P. Duuuuaaarrrrr
\ •ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́• •ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́•
\
\ •ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́•
\ /
\ /
‎​‎​‎​​​​​•ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́••ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
Duuuuaaarrrrr
Duuuuaaarrrrr

•ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́•
\ •ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́• •ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́•
\
\ •ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖. 
Duar Der Dooorr ... !!! ☀☀
.(y) ´=D .¸.;)´:D
..('•.¸( '•. ¸* ¸.•'´)¸.•'´)..
«´¨.¸.DDUüAAAAAARRRR ¸.´¨»
..(¸. •'´(¸.•'´ * '•.¸)'•.¸ )..
:D ´;) .¸.:* ´;).¸.(y) ´ `;).¸.:D!B) :p ‎ ...‎
​‎¸.(y) ´=D .¸.;)´:D
..('•.¸( '•. ¸* ¸.•'´)¸.•'´)..
«´¨.¸.DDUüAAAAAARRRR ¸.´¨»
..(¸. •'´(¸.•'´ * '•.¸)'•.¸ )..
:D ´;) .¸.:* ´;).¸.(y) ´ `;).¸.:D. ...‎​‎​
´=D .¸.;)´:D

Wishing u SUNLIGHT in u’r heart..
SUCCESS in u’r path..
ANSWERS to u’r prayers..
HAPPINESS in u’r life..
SMILE in u’r face..

====================================================================

Ǻ̀L£0O0Oº°˚˚°ºoW....

Ђά̲̣яΐ berganti,,,,
ϐǚℓά̲̣и berganti,,,,
Ƭά̲̣ђǚи pun berganti,,,,
Ƭά̲̣ђǚи ϐά̲̣яǚ harapan baru,,,,
Ƭetap semangat,,,,

​‎​ Мasa lalu adalah kenangan,,,,
Ђά̲̣яΐ ini adalah goresan,,,
Ђά̲̣яΐ esok adalah harapan,,,,

ƾelamat tinggal kenangan,,,,
ƾεℓά̲̣мά̲̣ƭ ϑά̲̣ƭά̲̣иƍ ђά̲̣яά̲̣ƿά̲̣и .

•ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́•
\ •ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́• •ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́•
\
\ •ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́•
\ /
\ /
‎​‎​‎​​​​​•ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́•
•ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́•
•ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́•

‎​‎​‎​​​

Wishing u SUNLIGHT in u’r heart
SUCCESS in u’r path
ANSWERS to u’r prayers..
HAPPINESS in u’r life..
SMILE in u’r face..

Hά̲̣ƿƿƴ иεw ƴεά̲̣я 2012

Tomorrow will be better.... <3

‎​‎​​(*).·.◦†нªηк's ◦ :) for come to my life, being my fam en fren ^^

(ˇ⌣ˇ)εˇ`) ♥ ℳUúaäaaaahhh...

====================================================================

Dearest My Best Friends and all of My Friends, kita memasuki Tahun yang Baru 2012
:) Mungkin banyak kata kataku yang menyakitkan dan Menyinggung
:) Banyak ввм® dan BM yang tidak aku balas
:) Canda ku yang Berlebihan
:) Foto2 ku yang tidak menyenangkan
:) Status ku yang berlebihan.....
:) Dan masih banyak lagi.....
Sebelum Tahun 2011 ini Berlalu, Percayalah, Aku sudah Memaafkan kalian semua.....karena bukankah jauh lebih baik "Memberi terlebih dahulu, baru meminta Maaf ?" Jadi Maafkan aku atas semua itu, dan mari kita masuki thn 2012 dengan KASIH dan SUKACITA yang Baru....Love U All Guys
┊. <3 ┊ <3 ┊ ┊. ┊
┊   . ┊   . ┊ ┊
┊  ┊   ┊  ┊. ┊
┊ . .  
┊ ┊ ┊  ┊ ┊ 
┊ <3<3 <3 ┊ (*) ‎ ┊  ..<3({})
┊ ┊ ┊  ┊ ┊  . ┊   ┊ ┊
┊  ┊   ┊  ┊. ┊
┊ <3<3 <3 ┊ (*) ‎ ┊  ..<3. Happy New Year 2012 ┊ <3<3 <3.(*) . Aka KUPLE

====================================================================

Tetetett tooiiiiiitttttt!!
tetetetttt tooooiiiiiIiiiiiittttttt!!
selamat tinggal 2011!!

,,, Kami..
(._. ) m¡nŧα
 ≥ maap ya
☁ίί☁ ......
Bagi semua yang pernah terluka karena Kami, ... Maafin ​ݪªª :). :**beer* *beer* :D :p Happy new year 2012*beer* *beer* :). :* :D :p, semoga di tahun 2012, Limpahaan REJEKI, KESEHATAN dan KEMULIAN dariNYA utk KITA semuaaaa...amiiin!! .

====================================================================

╔╦╗
║╩╠═╦═╦═╦╦╗
║╦║╬║╬║╬║║║
╚╩╩╩╣╔╣╔╬╗║
╚╝╚╝╚═╝
╔═╗
║║╠═╦╦╦╗
║║║╩╣║║║
╚╩╩═╩══╝

╔╦╗
║║╠═╦═╦╦╗
╠╗║╩╣╬║╔╝
╚═╩═╩╩╩╝

╔╦╗*.*.*.*.*.*.*
║╩╠═╦═╦═╦╦╗♥
║╦║╬║╬║╬║║║♥
╚╩╩╩╣╔╣╔╬╗║♥
────╚╝╚╝╚═╝♥
╔═╗.*.*.*.*.*.*.*
║║╠═╦╦╦╗♥
║║║╩╣║║║♥
╚╩╩═╩══╝♥
.*.*.*.*.*.*.*.*.
╔╦╗*.*.*.*.*.
║║╠═╦═╦╦╗♥
╠╗║╩╣╬║╔╝♥
╚═╩═╩╩╩╝*♥.
*.*.*.*.*.*.*.♥
*.*.*.*.*.*.♥.

====================================================================

<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P
<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P
<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P
<=-P┏┉┄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┉┓<=-P 
<=-P┆<=-P (*)(*)(*) ZHE (*)(*)(*)<=-P<=-P 
<=-P└┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⌣̊┈̥-̶̯͡♈̷̴<=-P
<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P
<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P
<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P
A new year
A new start
A New Chapter
A New Beginning

Forget the BAD
Cherish the GOOD

I sincerely wish u n ur family a very
HAPPY New Year 2012
<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P
<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P
<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P
┉≈○≈┉ =-?- Faith makes all 
┇ Ӈҵҏҏƴ ┇ things possible - (y) 
┉≈○≈┉
┉≈○≈┉ O:)- Hope makes all 
┇ Ҋҽѿ ┇ things work - \=D/ 
┉≈○≈┉
┉≈○≈┉ <3- love makes all
┇ Ƴҽҵӷ ┇ things beautifull - ({}) 
┉ 2012 ┉
May you have all the three for this NEW YEAR
<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P
<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P
<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P
┊┊°˚˚°.☆°˚┊┊˚°★.°˚˚°┊┊
☆°˚˚°★┊┊(*) (*)┊┊★°˚˚°☆
(*)°˚ĤãƤpƴ˚° (*)
☆°˚˚°★┊┊(*) (*)┊┊★°˚˚°☆
┊┊°˚˚°.☆°˚┊┊˚°★.°˚˚°┊┊


















☆°˚˚°★┊┊(*) (*)┊┊★°˚˚°☆
(*)°˚ĤãƤpƴ˚° (*)
☆°˚˚°★┊┊(*) (*)┊┊★°˚˚°☆
┊┊°˚˚°.☆°˚┊┊˚°★.°˚˚°┊┊



















<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P
<=-P<=-P<┊°˚˚°.☆°˚┊┊˚°★.°˚˚°┊┊



















<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P
<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P
<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P<=-P

====================================================================

2012
A NEW YEAR
A New Challenge
A New Goal
A New Optimism
A New Aproach
A New Mission
A New Resolution
ALL THE BEST...
Happy New Year 2012 to you n your family. May the spirit brings you prosperity, joy n happiness, n wish you all the best for the coming year!

•ː̗̀ː̖́•ː̗̀ː̖́•ː̗̀ː̖́•ː̗̀ː̖́•ː̗̀ː̖́•ː̗̀ː̖́•ː̗̀ː̖́• •. ː̗̀ː̖́••◦°˚˚°◦••ː̗̀ː̖́ • ː̗̀ː̖́ Ħː̗̀ː̖́  ↭  ː̗̀ː̖́ Y ː̗̀ː̖́ •. ː̗̀ː̖́a ː̗̀ː̖́ eː̗̀ː̖́. • ː̗̀ː̖́pp. ː̗̀ː̖́NEWː̗̀ː̖́. arː̗̀ː̖́ •ː̗̀ː̖́ Ƴ ː̗̀ː̖́. ː̗̀ː̖́. ː̗̀ː̖́ Ƨ ː̗̀ː̖́ • ː̗̀ː̖́. ˚••◦◦°°˚˚°°◦◦••˚ ː̗̀ː̖́ •. ⌣»̶·̵̭̌·̵̭̌✽̤̈♡̬̩̃̊‎2O12♡̬̩̃̊‎✽̤̈·̵̭̌·̵̭̌«̶⌣. •ː̗̀ː̖́•ː̗̀ː̖́•ː̗̀ː̖́•ː̗̀ː̖́•ː̗̀ː̖́•ː̗̀ː̖́•ː̗̀ː̖́•

====================================================================

. ( \. ./ ).
. ( ). .( ).
. .. ..
' . '_`˚ ˚_'".
‎​. (   )
'.⌣.¸˚¸.⌣.'
. ( . ). ΅΄΅.happy... .
. ¦ \_) (_/ ¦. ΅΄΅.new year!.
. "⌣-------⌣". . May Ur 2012 be filled endless love, happiness, health & prosperity! <3΅..΄΅ .

====================================================================

Sumber: Dari Berbagai Sumber di Internet

2 comments:

 1. @Fridi: Happy New Year Too Fridi ^^ May Ur 2012 be filled endless love, happiness, health & prosperity!

  ReplyDelete

Author

My photo

Irvan Sanjaya atau lebih dikenal dengan nama Irvan Zhang, lulusan Bina Nusantara University, bidang Teknik Informatika, saat ini bekerja sebagai seorang SEO & Analytics Strategist Supervisor di PT. Valuklik - Google Partner. Saat ini juga aktif sebagai Blogger untuk blog yang bernama Broadcast BBM Indonesia, blog yang berisi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan BlackBerry maupun layanan messengernya. Saat ini sedang hobi melakukan traveling dan juga baksos yang telah menjadi kegiatan rutin bulanan. Please Follow BroadcastBBM Facebook dan Twitter. Thank You~ :)